Zpracováni hliníku

Společnost Lungmuß Feuerfest je inovativním partnerem podniků hliníkářského průmyslu. Produkty vyvinuté pro speciální použití splňují vysoké požadavky zákazníků na životnost, náklady a efektivitu moderních žáruvzdorných produktů.

Portfolio pro hliníkářský průmysl zahrnuje netvářené žáruvzdorné produkty (tekuté, dusací, nástřikové a opravárenské hmoty) pro:

 • Elektrolytické komory
 • Tavicí pece (nístějové tavicí pece, vanové tavicí pece, šachtové tavicí pece)
 • Indukční kelímkové pece, indukční žlábkové pece a induktory
 • Udržovací pece
 • Induktory
 • Odlévací pece
 • Pánve a kelímky (také jako hotové kelímky)
 • Žlaby
 • Přepravní kelímky pro transport po silnici

Společnost Lungmuß Feuerfest dále nabízí:

 • Kompletní vyzdívka a kontrola vyschnutí servisním odborníkem přímo na místě
 • Izolační a vyzdívkové koncepty za účelem optimalizace energetického hospodářství, bezpečnosti práce a kvality kovů
Aluminium 2

Kompletní servis pro vyzdívky nádob a pecí

V hliníkářském průmyslu získává na významu podpora dostupnosti zařízení díky redukci prostojů. Díky našemu kompletnímu servisu můžeme v této oblasti nabídnout výhody pro nádoby a pecní zařízení. Lze tak dosáhnout významného zlepšení v technických, organizačních a obchodních oblastech.

Nabízíme optimální vyzdívku agregátů ve slévárnách, které se používají k přepravě, udržování teploty a odlévání, jakož i homogenní, kompletní vysoušení:

 • Přepravní kelímky pro transport po silnici
 • Pánve všeho druhu
 • Nízkotlaké licí pece
 • Dávkovací pece

Poskytované služby lze upravit dle Vašich individuálních přání a skládají se z:

 • Inženýrství: Izolační koncept, výpočet prostupu tepla, výběr vhodných žáruvzdorných materiálů
 • Vybourání a likvidace opotřebovaných žáruvzdorných materiálů
 • Zkouška UVV
 • Tvorba šablon v našem oddělení projektování ocelových konstrukcí
 • Instalace izolačních a žáruvzdorných materiálů
 • Optimální vysoušení: Dodání nádoby připravené k použití (výrazně snížené pohlcování vodíku při zprovoznění)
 • Uskladnění agregátu připraveného k použití
Ofen fertigbauteile

Vaše výhody přehledně:

 • Minimalizace administrativních výdajů, díky kompletnímu servisu z jedné ruky
 • Odpadají dispoziční náklady a náklady na skladování materiálu pro vyzdívku
 • Nedochází k omezení výroby kvůli stavebním místům vzniklým ve slévárně
 • Snížení rizik v rámci bezpečnosti práce, která vznikají přítomností externích firem ve slévárně
 • Ve slévárně nevznikají nečistoty z vyzdívacích prací
 • Odpadá doba nutná pro vyzdívání a vysoušení
 • Úspora nákladů na energie za vysoušení
 • Zvýšení životnosti
 • Zvýšení disponibility zařízení
 • Zvýšení rentability zařízení a produktivity
 • Zkrácení doby potřebné pro uvedení do provozu (pohlcování vodíku)
Aluminium 1

Prefabrikáty

V oddělení prefabrikátů navíc společnost Lungmuß Feuerfest konstruuje a vyrábí konstrukční díly na míru, jako jsou:

 • Hotové kelímky
 • Odpichové žlaby
 • Žlabové segmenty
 • Výtokové kameny
 • Nárazové desky a dna pánví
 • Vtokové systémy