Měď / neželezné kovy

Lungmuß Feuerfest spolupracuje již mnoho let se společnostmi zabývajícími se průmyslovým zpracováním neželezných kovů. Produkty vyvinuté pro speciální použití splňují vysoké požadavky zákazníků na životnost, náklady a efektivitu moderních žáruvzdorných produktů.

Portfolio pro průmyslové zpracování neželezných kovů zahrnuje netvářené žáruvzdorné produkty (tekuté, dusací, nástřikové a opravárenské hmoty) pro:

 • Šachtové pece
 • Lázňové pece
 • Pece pro tavení v letu
 • Indukční žlábkové pece (tavení, udržování teploty a odlévání)
 • Indukční kelímkové pece
 • Vakuové indukční pece
 • Odlévací pece pro nízkotlaké odlévání
 • Regenerační a odlévací pece pro kontinuální odlévání
 • Pánve
 • Žlaby

Společnost Lungmuß Feuerfest dále nabízí:

 • Izolační a vyzdívkové koncepty pro tavicí, transportní a odlévací nádoby za účelem optimalizace energetického hospodářství, bezpečnosti práce a kvality kovů
 • Kompletní vyzdívky a kontrola vyschnutí tavicích a odlévacích pecí přímo na místě
Still kupfer

Plný servis pro průmysl zpracování mědi

Lungmuß Feuerfest nabízí optimální vyzdívku agregátů sloužících k přepravě, manipulaci, udržování teploty a odlévání, jakož i homogenní, kompletní vysoušení bez zbytkové vlhkosti:

 • Pánve všeho druhu
 • Indukční žlábkové pece
 • Odlévací pece pro nízkotlaké odlévání
 • Regenerační a odlévací pece pro kontinuální odlévání

Poskytované služby lze upravit dle individuálních přání zákazníka a skládají se z:

 • Inženýrství: Výpočet prostupu tepla, koncept izolace, výběr vhodných izolačních a žáruvzdorných materiálů
 • Vybourání a likvidace opotřebovaných žáruvzdorných materiálů
 • Zkouška UVV
 • Instalace izolačních a žáruvzdorných materiálů
 • Optimální vysoušení: Dodání nádoby připravené k použití (během zprovoznění nevytéká žádný kondenzát)

Výhody pro zákazníky spočívají ve značné redukci prostojů: Odpadá doba nutná pro vyzdívání a vysoušení, stejně jako stavební místa narušující chod výroby. Kromě toho se prodlužuje životnost a zvyšuje disponibilita a rentabilita zařízení.

Zároveň se snižují rizika v rámci bezpečnosti práce, která vznikají přítomností externích firem v závodě zákazníka, stejně jako rizika znečištění.

Obzvláště je třeba zdůraznit také úspory nákladů na energie za vysoušení a administrativní náklady na logistiku a skladování.

Kupfer giessofen

V oddělení prefabrikátů navíc společnost Lungmuß Feuerfest konstruuje a vyrábí konstrukční díly na míru, jako jsou:

 • Hotové kelímky
 • Žlaby a žlabové segmenty
 • Výtokové kameny
 • Nárazové desky a dna pánví
 • Vtokové systémy