Pecní zařízení

Pro ekonomický provoz má důležitý význam především vysoká disponibilita pecních zařízení. Té lze dosáhnout jak snížením trvání doby opravy, tak i prodloužením cyklu oprav. Za účelem dosažení těchto cílů vyvinula společnost Lungmuß Feuerfest ve spolupráci se svými zákazníky speciální produkty a individuální řešení prefabrikátů pro vyzdívku, obložení a opravu pecních zařízení.

Nový vyzdívkový koncept je realizován v rámci kompletního servisu:

Návrh a zhotovení šablon se uskutečňuje v oddělení ocelových konstrukcí společnosti Lungmuß. Oddělení prefabrikátů zaručuje optimální vyzdívku s malým přídavkem vody a rovnoměrným zhutněním. Následně probíhá vysoušení konstrukčních dílů v plynule regulovatelné konvekční peci. Zabudování a tím také optimální realizace žáruvzdorného stavebního místa je zajištěna přítomností montážního mistra ze společnosti Lungmuß Feuerfest přímo na místě.

Produkty se vyznačují jednoduchou a stabilní konstrukcí (bez mezního úhlu ocelových odlitků). Díky „cílenému pokrytí“ je minimalizováno poškození ve spárách. Kromě toho je navýšena tepelná kapacita a díky vylepšené izolaci jsou sníženy tepelné ztráty. Díky krátkým dobám vyzdívání a nahřívání je zaručena vysoká disponibilita zařízení. Také průběžné opravy jsou díky výměně konstrukčních dílů rychlé a jednoduché. Tím se zkracuje čas pobytu externích firem ve výrobním provozu, čímž se snižuje riziko pracovních úrazů.

Ofen 1

Kromě technických a organizačních výhod nabízí společnost Lungmuß Feuerfest svým zákazníkům i další úspory:

Snižují se administrativní výdaje, jelikož společnost Lungmuß Feuerfest sama zajišťuje kompletní servis. Odpadají náklady za nákladné úhelníky z lité oceli v okrajových oblastech. Náklady na energie se snižují jak při vysoušení, tak při běžném provozu, neboť nová vyzdívka zajišťuje optimalizovanou energetickou bilanci. Ve výsledku se tudíž zvyšuje životnost, disponibilita i rentabilita zařízení.

Ofenanlagen 3d

Oblasti použití jsou:

 • Žíhací pece
 • Vozíkové pece
 • Pece s válečkovou nístějí
 • Krokové pece
 • Kovářské pece
 • Pece s otočnou nístějí a pece s otočnou půdou
 • Narážecí pece
 • Průběžné pece
 • Zvonové pece
 • Kalicí pece
 • Komorové pece
 • Hlubinné pece