Vysokopecní závody

Společnost Lungmuß Feuerfest je více než 50 let jedním z nejdůležitějších dodavatelů pro vysokopecní závody v Evropě. Její vysokopecní směsi se dnes používají ve více než 25 zemích po celém světě.

Program vysokých pecí zahrnuje následující produkty:

Ucpávkové hmoty pro odpichový otvor

V oboru ucpávkových hmot pro odpichové otvory zaujímá společnost Lungmuß Feuerfest vedoucí postavení na evropském trhu a tyto hmoty jsou pojmem pro vysokou kvalitu a nejnovější technologie. Poté, co společnost začátkem 70. let zahájila výrobu jednoduchých térových směsí, vyrábí od roku 1982 již pouze pryskyřičné ucpávkové hmoty pro odpichové otvory. Společnost svou nabídku rozšířila v roce 2015 o nové ucpávkové hmoty pro odpichové otvory s pojivovou matricí na bázi ekologického uhlíkového pojiva. Tyto hmoty se vyznačují nízkým obsahem škodlivých látek, především pak co se polycyklických aromatických uhlovodíků (PAK) týče.

Ucpávkové hmoty pro odpichové otvory společnosti Lungmuß lze použít jak v oblasti techniky hlubinné tyče, tak i v oblasti vrtné techniky. Vlastní vývoj různých typů pojivových systémů umožňuje nastavit různé rychlosti tuhnutí. Ucpávkové hmoty Lungmuß je proto možné použít k zahrazení odpichového otvoru také u nechlazených zařízení. V současné době se tyto hmoty používají ve vysokých pecích s průměrem nístěje mezi 6,5 m až 15,1 m. Denní produkce odpichového otvoru se pohybuje mezi 2000 a 8000 t surového železa s dobou od 20 do 60 minut mezi odpichy při provozu s 1 odpichovým otvorem. Pro údržbu odpichového otvoru nabízí společnost údržbové směsi v pevné formě nebo jako tekutou injektážní hmotu.

Still hochofenwerke

Žlabové hmoty

Společnost Lungmuß Feuerfest vyrábí od roku 1966 hmoty pro vyzdívky žlabů vysokých pecí a stala se tak prvním dodavatelem v Německu, který nahradil staré pískové vyzdívky syntetickými hmotami. Dnes nabízí společnost Lungmuß Feuerfest kompletní produktový program pro hlavní, železné, struskové a výsypné žlaby. Existují různé produktové řady pro vyzdívky podléhající rychlému opotřebení, trvalé a izolační vyzdívky.

Lungmuß Feuerfest zaujímá v Německu vedoucí postavení v oblasti vyzdívek hlavních žlabů pomocí tekutých nebo dusacích směsí. Používají se rychle se zahřívající tekuté, dusací, běžné a husté nástřikové hmoty. Pro dimenzování žlabů, vyzdívce i vybourání Vám své služby nabízí zkušený servisní tým.

Již déle než 25 let poskytuje společnost Lungmuß Feuerfest, na základě smluv o kompletním servisu, rozsáhlé práce v oblasti vyzdívek.

Hochofen 1

Prefabrikáty

Od roku 2007 nabízí společnost Lungmuß Feuerfest svým zákazníkům také prefabrikáty určené především pro trvalé vyzdívky hlavních žlabů vysokých pecí. Za podpory moderních počítačových softwarů vyvíjí technické oddělení žáruvzdorná řešení upravená na míru potřebám zákazníků. Výroba vlastních šablon umožňuje maximální flexibilitu tvarování. Moderní výroba a výkonné sušicí pece zaručují optimální kvalitu produktu.

Společnost Lungmuß také disponuje prostředky pro realizaci vyzdívek agregátů a jejich optimální sušení, dle velmi přesného zadání našich zákazníků. Díky tomu byl vyvinut koncept vyzdívání špicí trysek, částí dmyšných souprav a kompenzátorů. Tento koncept poskytuje zákazníkům spolehlivou trvanlivost v kombinaci s velmi malými tepelnými ztrátami.

Speciální směsi

K produktovému programu patří také směsi pro všechny ostatní oblasti vysokých pecí:

  • Tekuté a dusací směsi pro čelo odpichového otvoru
  • Nástřikové hmoty pro šachtu vysoké pece
  • Nástřikové a odlévací hmoty pro kryty
  • Tekuté hmoty pro špice trysek a kompenzátory
  • Malta, tekuté a nástřikové hmoty pro pánve na surové železo a pojízdné mísiče
Duesenspitze