Cement

Jako partner společností působících v cementovém průmyslu nabízí Lungmuß Feuerfest svým zákazníkům řešení šitá na míru. Monolitická řešení se ukázala jako velmi vhodné řešení pro použití v geometricky náročných oblastech agregátů; na přání zákazníků dodává společnost také předsušené prefabrikáty pro okamžité použití.

Speciální produkty pro cementový průmysl se vyznačují vynikající odolností proti chemickým, mechanickým a tepelným vlivům. Pro krátké provozní odstávky byly vyvinuty speciální, rychle se zahřívající tekuté směsi. Zákazníky podporuje při vývoji efektivních vyzdívkových koncepcí zkušený tým Lungmuß Feuerfest.

Zement 4

Zákazníky podporuje při vývoji efektivních vyzdívkových koncepcí zkušený tým Lungmuß Feuerfest. Lungmuß Feuerfest vyrábí a dodává produkty pro:

  • Výměníky tepla
  • Kalcinátory
  • Vstupní komory
  • Vedení terciárního vzduchu
  • Lancety hořáků
  • Hlavu pece
  • Roštové a planetové chladiče
  • Rotační trubkové pece (kyselé zóny)
Zement 5