Slévárny

Lungmuß Feuerfest je jedním z předních dodavatelů žáruvzdorných výrobků pro slévárny železa a oceli.

Indukční kelímkové pece

Portfolio pro indukční kelímkové pece zahrnuje neutrální, kyselé a zásadité suché vibrační směsi pro kelímky a vysprávkové a opravárenské hmoty.

Kromě toho také veškeré produkty pro:

 • Šachtu pece, odpichový žlab
 • Hlavu pece
 • Límec pece
 • Zálivkovou maltu cívky
 • Izolace (slídové produkty)
 • Dno pece
 • Výtlačný kámen
 • Víka

Kupolovou pec

Pro kupolové pece nabízí společnost Lungmuß Feuerfest tekuté, dusací a nástřikové hmoty pro vyzdívky všech relevantních oblastí:

 • Sifon
 • Pro krátké provozní odstávky byly vyvinuty speciální, rychle se zahřívající tekuté směsi.
 • Odpichový kanál a nístěj
 • Tavicí zóna
 • Šachta
 • Prstencová komora
 • Odvod kychtového plynu a spalovací komora
 • Odsávání prachu
Still giessereien

Žlaby

Předpecí

Giessereien 2

Pánve

Výběr žáruvzdorných materiálů pro pánve zahrnuje:

 • Přepravní kontejnery
 • Manipulační kontejnery a konvertory
 • Modifikace tvárné litiny hořčíkem
 • Odlévací nádoby
 • Mezgerovy pánve
 • Jeřábové licí pánve
 • Nevytápěné licí zařízení

Společnost Lungmuß Feuerfest dále nabízí:

 • Izolační a vyzdívkové koncepce za účelem optimalizace energetického hospodářství, bezpečnosti práce a kvality odlévání
 • Kompletní vyzdívka a kontrola vyschnutí servisním odborníkem přímo na místě
 • Kromě toho jsou v oddělení prefabrikátů, v rámci kompletního servisu poskytovaného zákazníkům, prováděny vyzdívky a sušení slévárenských pánví.

Společnost Lungmuß Feuerfest vyzdívá s pomocí vlastních produktů a zaměstnanců odlévací a udržovací pece a zajišťuje jejich kompletní servis. Lze také poskytnout pecní nádoby, především slévárenské pece a předpecí, kompletně vyzděné a vysušené v oddělení prefabrikátů společnosti Lungmuß, které mohou sloužit jako rychle vyměnitelné náhradní agregáty. Tím společnost Lungmuß Feuerfest významně přispívá ke zvýšení disponibility zařízení a snížení prostojů.

Prefabrikáty

V oddělení prefabrikátů navíc společnost Lungmuß Feuerfest konstruuje a vyrábí konstrukční díly na míru, jako jsou:

 • Odpichové žlaby
 • Žlabové segmenty
 • Výtokové kameny
 • Přepady pánve
 • Desky konvertorů
 • Nárazové desky a dna pánví
 • Výlevkové kameny
 • Vtokové systémy
Giessereien 1

Kompletní servis pro slévárny

Lungmuß Feuerfest nabízí optimální vyzdívku agregátů ve slévárnách, které se používají k přepravě, manipulaci, udržování teploty a odlévání, jakož i homogenní, kompletní vysoušení bez zbytkové vlhkosti:

 • Pánve všeho druhu
 • GF konvertory
 • Předpecí
 • Odlévací pece

Poskytované služby lze upravit dle individuálních přání zákazníka a skládají se z:

 • Inženýrství: Výpočet prostupu tepla, koncept izolace, výběr vhodných izolačních a žáruvzdorných materiálů
 • Vybourání a likvidace opotřebovaných žáruvzdorných materiálů
 • Zkouška UVV
 • Instalace izolačních a žáruvzdorných materiálů
 • Optimální vysoušení: Dodání nádoby připravené k použití (během zprovoznění nevytéká žádný kondenzát)

Výhody pro zákazníky spočívají ve značné redukci prostojů: Odpadá doba nutná pro vyzdívání a vysoušení, stejně jako stavební místa narušující chod výroby. Kromě toho se prodlužuje životnost a zvyšuje disponibilita a rentabilita zařízení.

Zároveň se snižují rizika v rámci bezpečnosti práce, která vznikají přítomností externích firem v závodě zákazníka, stejně jako rizika znečištění.

Obzvláště je třeba zdůraznit také úspory nákladů na energie za vysoušení a administrativní náklady na logistiku a skladování.