Feroslitiny

Ucpávkové hmoty pro odpichový otvor

Společnost Lungmuß Feuerfest vyvíjí a prodává od roku 2001 hmoty pro odpichové otvory pro použití v průmyslu pro zpracování neželezných kovů a feroslitin. Vyšší požadavky na výrobu ve spojitosti s novou strojní technikou iniciovaly v mnoha závodech poptávku po nových hmotách pro odpichové otvory.

Cílem je dodávat hmoty pro nejrůznější provedení odpichových otvorů obloukových a šachtových pecí. Receptury směsí a technické provedení odpichu jsou optimalizovány v úzké spolupráci se zákazníkem za účelem dosažení optimálního výkonu odpichového otvoru a zajištění dlouhé životnosti žáruvzdorné vyzdívky. Rozdílná vybavení zařízení, různá teplota odpichu a technické provedení odpichu jsou důvodem potřeby odpichových hmot, individuálně přizpůsobených pro každé použití a pro každou pec.

Manipulace se všemi hmotami pro odpichové otvory používanými v této oblasti je snadná. Použití těchto hmot pro odpichové otvory je bezpečné díky velmi nízkému obsahu škodlivin, především pak polycyklických aromatických uhlovodíků (PAK). Díky pojivovým systémům těchto hmot, které jsou šetrné k životnímu prostředí, je výrazně usnadněno jak skladování produktu v závodě, tak dokumentace jeho použití.

Hmoty tohoto nového typu se navíc vyznačují dlouhou skladovatelností při zachování vlastností produktu.

V současné době nabízí společnost Lungmuß Feuerfest ucpávkové hmoty pro odpichové otvory pro tato použití:

 • Feronikl (FeNi)
 • Feromangan (FeMn)
 • Ferosilicium (FeSi)
 • Křemíkový kov (Si)
 • Křemíkový mangan (SiMn)
 • Ferochrom (FeCr)
 • Ferotitan (FeTi)
 • Oxid titaničitý (TiO2)
 • Měď (Cu)
 • Olovo (Pb)
 • Karbid vápenatý (CaC2)
Pfanne

Betony na pánve a žlaby

Společnost vyvinula vysoce kvalitní betony určené pro nejrůznější speciální použití, které přesvědčí dlouhou životností a nízkými specifickými náklady.

Společnost Lungmuß Feuerfest dále nabízí:

 • Izolační a vyzdívkové koncepty za účelem optimalizace energetického hospodářství, bezpečnosti práce a kvality kovů
 • Kompletní vyzdívka a kontrola vyschnutí servisním odborníkem přímo na místě
 • V našem oddělení prefabrikátů kromě toho v rámci poskytování kompletních servisních služeb vyzdíváme a vysoušíme také pánve a kelímky zákazníků.

Prefabrikáty

Lungmuß Feuerfest využívá svých odborných znalostí a know-how k zajištění efektivního použití prefabrikátů u zákazníka. Konstrukční oddělení zpracovává technické koncepty a vyvíjí optimalizovaná řešení pro použití žáruvzdorných materiálů. Hlavní pozornost je věnována redukci doby vyzdívání a doby nahřívání, jakož i zlepšování odolnosti díky optimálním vlastnostem materiálů.